คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ฉาวโฉ่ ‘บิ๊กจี’ มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

ฉาวโฉ่ 'บิ๊กจี' มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

ค่าคงที่โน้มถ่วงนั้นยากต่อการวัด แต่นักฟิสิกส์คำนวณจำนวนใหม่ค่าคงที่ที่ลื่นที่สุดของธรรมชาติอาจมากกว่าค่าที่ยอมรับในปัจจุบันเล็กน้อย ค่าคงที่ความโน้มถ่วงของนิวตัน หรือ “บิ๊กจี” ที่ยากต่อการวัดอย่างฉาวโฉ่ นั้นใหญ่กว่ามาตรฐานปัจจุบันประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์นักวิจัยรายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายนในPhysical Review Letters หากถูกต้อง ค่าใหม่หมายความว่า...

Continue reading...